20 metų patirtis šioje srityje

Maistas

Nuolat gerindami žmonių reikalavimus maisto saugai, atlikome gilius tyrimus ir plėtrą įvairiose maisto gamyklose.O produktus projektuojame ir gaminame vadovaudamiesi Nacionaliniais maisto saugos standartais ir Bendruoju maisto gamybos higienos standartu (GB14771-2013).Specialiai apdorotas paviršius, kuriame įranga, įrankiais ir instrumentais galima liesti momentinius produktus, maistą ir kitas medžiagas.Be to, galime užtikrinti įrangos sveikatą, saugą ir patikimą veikimą ilgą laiką prieš ir po eksploatacijos.


Paskelbimo laikas: 2021-07-13